Keltische folk fluitist

Hoe kom je er bij om Ierse dwarsfluit te gaan spelen?
Het is eigenlijk niet meer dan een gelukkig toeval geweest, dat ik tegen de Ierse fluit ben aangelopen. Ik was bij de eerste noten die ik hoorde compleet verkocht aan de betoverende klank van dit instrument. Ierse dwarsfluit spelen voelde voor mij vanaf de eerste noot als een welkom thuiskomen. Dat gevoel is sindsdien niet meer veranderd Het is elke dag weer een feestelijke reis door de Keltische en Ierse folkmuziek.

Ierse dwarsfluit

Harry van der Brug folk fluitist / folk muzikant

De Ierse dwarsfluit speelt lichtvoetig en ik vind het een heerlijk instrument om mee te werken. Als fluitist speel ik bewust op een houten Ierse dwarsfluit met alleen open toongaten. Dit maakt een hele directe bijna magische muzikale expressie mogelijk. Deze pure directheid krijg je niet met het spelen op een fluit met kleppenmechaniek. Een Ierse dwarsfluit betekent voor mij de eenvoud van een puur en natuurlijk instrument. Voor mij gaat er niets boven de ervaring van het spelen op een fluit waarbij de je de wind onder je vingers door voelt suizen.

Folkmuzikanten in de negentiende eeuw speelden nog niet op Ierse maar op Engelse fluiten. Het kleppenmechaniek op deze fluiten werd in die tijd meestal vastgezet en soms zelfs weggehaald. Pas later in jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw ontwikkelde de Ierse fluit zich in zijn huidige vorm. Daarmee is deze traditionele fluit eigenlijk heel modern”

Naast Ierse fluit speel ik tijdens optredens graag tin whistle. Op een tin whistle speel je dezelfde melodieën als op een Ierse fluit maar een tin whistle heeft wel een heel ander karakter.

Voor informatie over de mogelijkheden en boekingen: Pompeblêd shuffle, aanbod en prijzen

Geplaatst in Traditioneel Ierse folkmuziek | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Keltische folk fluitist

Yule

Yule (spreek uit als Joel) is een feest, dat wordt gevierd op het meest donkere moment van het jaar, de midwinternacht. Tijdens Samhain maakte de natuur zich op voor de rust. Tijdens Yule, het diepste donker, wordt de eerste kiem voor de komst van het licht gevierd. In het diepste donker schijnt zelfs het kleinste lichtje helder.

Yule is van oudsher een tijd om samen te komen, te eten en te drinken. In het diepste donker van het jaar is het belangrijk om met familie en vrienden samen te zijn. De Yule tijd is van oudsher ook de tijd dat er in Nederland op de midwinterhoorn werd geblazen. Een oude traditie die tegenwoordig op gekerstende wijze nieuw leven is ingeblazen. Tegenwoordig blaast men de midwinterhoorn gedurende de adventstijd. Op deze manier wil men het kerstkindje Jezus welkom heten op aarde. Midwinterhoorn blazen heeft echter veel oudere heidense wortels. Ver voor de Kerstening werd de midwinterhoorn vooral geblazen om het licht wakker te roepen om het leven in de aarde te doen ontwaken. Door op het donkerste moment het licht wakker te roepen konden de dagen weer lengen. Het midwinterhoornblazen was oorspronkelijk een ritueel rondom de landbouw.

De midwintertijd is een tijd om het huis te versieren en samen te zijn. Of het nu heidens of Christelijk is, de donkerste tijd van het jaar is een tijd van feest in het Avondland.

Na Samhain, als de natuur zich terug trekt is het een goede tijd voor bezinning en waardering van het leven. Yule is het keerpunt. Wanneer in het diepste donker het kleinste lichtje helder schijnt, dan is het tijd om aan het de slag te gaan. Zet de bezinning van Samhain om in concrete plannen voor het nieuwe jaar. Of om het modern te zeggen: heb goede voornemens en doe daar ook echt wat mee!

Geplaatst in Folklore | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Yule

Staven Koning van de tarot

Staven koning van de tarot

Staven koning van de tarot wijst naar een succesvol mens. De koning staat in de tarot niet gender typisch maar archetypisch voor de man. Hoewel de koning een man is zijn de archetypische eigenschappen als daadkracht, ondernemerschap en leiderschap evenzogoed vrouwelijk. De koning staat in de tarot voor de volwassenheid en de maatschappelijke verantwoording van het element.

De tinten van Staven koning

Wanneer we de kleuren op de tarotkaart nader bekijken, dan zien we dat de tinten blauw, rood en geel overheersen. De kleur blauw wijst bij koning van staven naar helderheid van geest. Rood is de kleur van kracht en daadkracht, maar ook van dominantie en agressie. De geel tinten op deze tarotkaart wijzen naar communicatieve vaardigheid, maar ook naar jaloezie. De groene omslag rondom de hals en het groene schoeisel wijst op een praktische een aardse inslag.

Indrukken bij staven koning

Op de tarotkaart zien we staven koning zitten met een staaf in zijn rechterhand. De linkerhand is de meer ontvankelijke hand en de rechterhand is de actieve hand. Als we deze koning op de tarotkaart goed bekijken, zien we dat hij niet met zijn rug tegen de rugleuning van de troon zit. Het lijkt alsof hij opveert en wil gaan staan. De troon is versierd met leeuwen en salamanders die in hun staart bijten. Beide dieren passen bij het element vuur. De Leeuw is bovendien een symbool voor leiderschap.

Praktische betekenis van staven koning van de tarot

Staven koning wordt geregeerd door het element vuur. Het vuur van onze inspiratie. Het innerlijk vuur waardoor we gedreven worden. Actief dingen doen, ons werk, hobby, vereniging enz.

Wanneer staven koning in een tarotlegging verschijnt wijst deze tarotkaart naar een actieve, ondernemende en succesvolle figuur. Iemand die niet van stilzitten houdt maar een aanpakker en doorzetter. Staven koning van de tarot is iemand met wilskracht en doorzettingsvermogen. Algemeen is de tarotkaart positief. In een enkel geval kan Staven koning ook wijzen naar iemand die erg dominant is.

Staven worden binnen de tarot in verband gebracht met ondernemerschap. Dit kan een letterlijke betekenis hebben zoals een ondernemer, middenstander of iemand in zaken. Maar ondernemers heb je overal. De betekenis van deze tarotkaart kan in een tarotlegging ook wijzen naar een ondernemende leraar. Iemand die van alles op benen zet in de school. Een ondernemende vader of moeder die van alles onderneemt voor het gezin. Een ondernemende kok die allemaal nieuwe recepten bedenkt. Ondernemerschap is voor staven koning een grondtoon! De persoon naar wie deze tarotkaart wijst geeft op zijn of haar eigen wijze invulling aan deze grondtoon.

De schaduwzijde van staven koning

Wanneer het vuur in ons is uitgeblust komt er van de onderneming niet veel terecht. Wanneer we het vuur teveel aanwakkeren kan het een verterend vuur worden. In extreme zin kan een vuur verterend zijn en dan wijst deze tarotkaart op destructie en vernietiging. In d gevallen komt er niks van het ondernemerschap terecht. De schaduwzijde van staven koning is lamlendigheid en futloosheid of juist een overmatige gedrevenheid waar iedereen tureluurs van wordt. Trefwoorden kunnen zijn: dwingeland, drammen en doordraven.

Geplaatst in Tarotkaarten leggen | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Staven Koning van de tarot

De vier elementen

De vier elementen leer stamt uit de tijd van de klassieke hermetische filosofie. De filosofische beweging ontstond 25 eeuwen geleden in Griekenland. Werd tot dan toe de wereld vooral verklaard vanuit de mythen en religie, de filosofen verklaarden alles met verstand en rede. Dit betekende een grote omwenteling in het denken. In de klassieke filosofie wilden filosofen de wereld en het leven verklaren door haar oorsprong niet meer mythologisch, maar verstandelijk te doordenken. Sommige filosofen kwamen tot de ontdekking, dat alles wat leefde was voortgekomen uit water. Andere filosofen waren ervan overtuigd, dat alles wat was en wat leefde moest zijn voortgekomen uit aarde. Weer anderen namen vuur of lucht als oorsprong van alle dingen en leven. Ten slotte kwam men in de hermetische filosofie (waarin filosofisch denken en magie nauw met elkaar verbonden waren) tot de conclusie, dat de werkelijkheid en alles wat leeft is samen te vatten onder vier elementen: water, vuur, lucht en aarde. Water, vuur, lucht en aarde zijn de elementen die het hele zijn vertegenwoordigen. Water is de emotie, vuur is onze inspiratie, lucht vertegenwoordigt het denken en aarde ons dagelijks leven. Op deze wijze vormen de vier elementen een basisleer die het hele menselijke zijn omvat.


Het element water (bekers of bokalen van de tarot)

Water is een bijzonder element. Water is nodig voor alle leven op aarde. Regen is een absolute noodzaak om de gewassen waarvan we eten te laten groeien. Het menselijk lichaam bestaat voor het grootste deel uit water. Wanneer we stoppen met drinken, is het snel met ons gedaan. Voedsel kunnen we enige tijd ontberen,
maar water is absoluut noodzakelijk. Water is reinigend
en kan vuil van ons afspoelen.

Water is niet alleen noodzakelijk, water is ook bedreigend. Wanneer het stormt en u woont aan de kust, dan weet u hoe de zee kan spoken. Diep water kan verraderlijk zijn. Als je er ‘s zomers in zwemt, kan er een koude onderstroom opwellen waardoor je verkrampt. Ook regen kan een vernietigend effect hebben. Regen, zeker wanneer ze als hagel uit de lucht komt vallen, kan een oogst in een paar tellen vernietigen. Water kan ook verstillen. In de winter tovert sneeuw adembenemende gezichten door de wereld wit te kleuren. IJs is
verhard water waar op geschaatst kan worden. Water is het element dat onze emoties vertegenwoordigt. Water kan het spreekwoordelijke diepe water met de stille gronden zijn. Water kan ook verwijzen naar de waterlanders, wanneer het iemand te kwaad wordt. In het element water liggen onze gevoelens besloten. Liefde en haat, vreugde en verdriet, geluk en ongeluk.

In relatie tot de andere elementen heeft water invloed op zowel vuur, lucht als aarde. Water kan vuur blussen. Wanneer water verdampt, kan het zich vermengen met lucht. Water kan de aarde doorweken. Wanneer je langer over de betekenis van water nadenkt, blijkt dat water van invloed is op alle facetten van het leven.

Het element vuur (Staven van de tarot)

Het element vuur

Tegenover water ligt het element vuur. Vuur is net als water leven gevend. Vuur is het element van de zon en geeft warmte. Vuur is het element van de behaaglijkheid. Daar tegenover staat dat vuur gevaarlijk kan zijn. Vuur heeft van nature de neiging zichzelf te verspreiden en aan te wakkeren. Vuur kan verterend en verwoestend zijn. Je kunt je er flink aan branden. Symbolisch verwijst vuur naar de menselijke ondernemingszin en dadendrang. Dan is vuur het innerlijk vuur dat ons inspireert. Mensen hebben een innerlijk vuur nodig om in beweging te zijn. Dooft het vuur
uit, dan is ook de energie weg. Wakkert het vuur te hoog, dan zijn mensen te gedreven. Eerst denken dan doen, dat is de boodschap aan teveel vuur.

Vuur heeft een nauwe relatie met de andere drie elementen. Vuur kan worden geblust door water. Vuur kan water ook doen verdampen, dan vermengt het zich met lucht. Op aarde geeft vuur warmte, licht en behaaglijkheid. Wakkert het vuur teveel, dan wordt vuur verterend en vernietigend. Vuur heeft zuurstof nodig en is afhankelijk van lucht. Zonder zuurstof dooft vuur uit.

Het element lucht (Zwaarden van de tarot)

Lucht is het intellectuele element. Lucht gaat over rationele actie en cognitieve bezigheden. Waar het verstand voorop moet staan, daar moet ook het element lucht overheersen. Lucht is het element van de conflicten en problemen. Deze vereisen vaak gezond verstand voor een oplossing. Een koele geest kan een weldaad zijn, als bij anderen de gemoederen verhit raken. Wanneer lucht teveel afkoelt, kan ze verkillen. Koude lucht kan leiden tot hardvochtigheid. Wanneer ratio teveel de boventoon voert, kan ze leiden tot starheid en onmenselijkheid.

Lucht is een element dat afhankelijk is van andere elementen. Vuur houdt het element lucht warm en water zorgt voor de nodige emotie. Lucht is ook een element, dat om subtiel evenwicht vraagt. Wanneer de lucht te vochtig wordt, wordt ze broeierig en klam. Als lucht te warm wordt, verdroogt ze alles wat op de aarde groeit. Koude lucht verhardt en bevriest alles.

Het element aarde (Pentagrammen van de tarot)

Aarde is een bijzonder element. De aarde is onze directe woonplaats. Het element aarde is dan ook het element van ons dagelijks leven. De dagelijkse arbeid, ons huiselijk leven, het gezinsleven. Aarde is de grond waarop je woont. Wanneer een mens te aards wordt, hangt hij teveel aan het aardse leven. Huis en bezit worden dan de maat om te
leven. De aarde huisvest ons en geeft eten. Volgens de scheppingsmythe uit de bijbel is de mens uit de aarde geschapen.

Aarde staat wel heel direct met andere elementen in verbinding. Temeer omdat de aarde de plek is waar we op leven. Water kan de aarde doordrenken om leven te geven. Vuur kan de aarde verwarmen. De aarde houdt mensen met de benen op de grond, zorgt dat we niet
gaan zweven. Met te weinig aarde kan een mens een luchtfietser worden. Wanneer de aarde te doorweekt raakt met water, wordt het leven moerassig en instabiel.

Een praktische symbolische leer

De elementenleer is een symbolische leer, maar gelijktijdig een concrete leer. De elementen water, vuur, lucht en aarde zijn door ons hele leven heen geweven. Het gaat er vooral om, dat u de verbinding tussen het element en de betekenis kunt leggen. Begrijpen waar het over gaat, geeft in dezen veel inzicht. Overdenk de elementen, mijmer er over. Op welke manier spelen ze een rol in uw leven? Waar brandt uw vuur voor? Hoe laat u het water over de aarde stromen? Op welke momenten zet u uw gezond verstand voorop? Kortom, hoe zijn de elementen in uw leven vertegenwoordigd?

Geplaatst in Folklore, Tarotkaarten leggen | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor De vier elementen

Tarotkaarten leggen op bijzondere momenten

Tarotkaarten leggen, een unieke belevenis voor bijzondere momenten zoals een verjaardag, huwelijk, jubileum of diploma uitreiking.

Pompeblêd Shuffle betekent een bijzonder moment voor uw bijzondere moment of familiefeest, zoals een verjaardag, huwelijk of jubileum. Ik kom tarotkaarten leggen tijdens uw bijzondere gelegenheden en momenten. Naast tarotkaarten leggen luister ik mijn waarzeggerij op met het spelen van Keltische folkmuziek op de Ierse dwarsfluit.

In vroeger tijden werd bij veel belangrijke gebeurtenissen het lot geworpen. Bij een geboorte of huwelijk, maar ook bij belangrijke beslissingen in het leven. Deze oeroude volkstraditie van het waarzeggen zet ik graag voort door te komen waarzeggen en van uw gelegenheid een bijzondere gelegenheid te maken. Of er nu iemand jarig is of wanneer er een huwelijk wordt voltrokken of een jubileum wordt gevierd. Een legging met tarotkaarten betekent altijd een bijzonder moment.

Tarotkaarten leggen, individueel en voor groepen

Als tarotist kom ik graag langs om met tarotkaarten een belangrijk moment zoals een verjaardag, diploma uitreiking, een reünie of een andere mijlpaal in het leven extra bijzonder te maken. Ook bij een huwelijk of een jubileum kan een waarzegger met tarotkaarten voor een unieke ervaring zorgen. Ik werk meestal met de zogenaamde Rider Waite tarotkaarten. Deze tarotkaarten zijn helder en herkenbaar en zorgen altijd voor een heldere en duidelijke tarotlegging.

Ik kan komen waarzeggen voor één persoon of juist voor meerdere personen. Een individuele legging duurt ongeveer 30 tot 60 minuten. Op verzoek wordt de tarotlegging opgeluisterd met muziek. Wanneer ik met groepen werk, dan moet men er rekening mee houden, dat een tarotlegging 10 tot 15 minuten duurt. Wanneer er met groepen wordt gewerkt doe ik maximaal 4 sessies van 45 minuten. Tarotsessies kunnen worden afgewisseld met muzikale sessies.

Pompeblêd shuffle boeken betekent een bijzonder moment op uw gelegenheid.

Tarotkaarten leggen en waarzeggen inhuren of boeken

  • Familiefeest, verjaardag, diploma, reünie, huwelijk of jubileum.
  • Een verrassende act tijdens een diner of een high tea.
  • Bedrijfsavond, nascholing or teambuilding.
  • Kleine groepen, persoonlijk en op locatie.
  • Tarotkaarten leggen kun je heel goed combineren met een verhaal en /of muziek.

Voor informatie en boekingen: Pompeblêd Shuffle boeken

Geplaatst in Tarotkaarten leggen | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Tarotkaarten leggen op bijzondere momenten