Keltische folklore

Folklore heb je in verschillende soorten. Van oude ambachten tot volksverhalen. Van jaarmarkten tot straatfestivals. Als muzikant en verteller laat ik mij vooral inspireren door Keltische folklore. De wereld van de oude Kelten blijft voor mij een prachtig en mysterieus fenomeen. Wie waren zij? wat bewoog hen? hoe zag hun leven er uit?
De oude Kelten zijn een mysterieus volk. Niet in de laatste plaats omdat we heel veel niet weten! Wat we wel weten……., dat weten we vooral van de Romeinse geschiedschrijvers. Zij beschreven de Kelten als een barbaars en woest volk. Of dit beeld recht doet aan de oude Kelten is maar zeer de vraag.

Het Keltische jaarwiel
Het Keltische jaarwiel

Tegenwoordig zien we de oude Kelten graag als een natuurvolk. Een nobel slag mensen dat in overeenstemming leeft met moeder aarde. Dit is een romantisch beeld. Maar dit beeld is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Net als de Germanen hadden de Kelten een voornamelijk agrarische samenleving die gericht was op de natuur en de seizoenen. Heel het leven richtte zich naar de natuur waarvan zij het moesten hebben. De samenleving was vooral gericht op landbouw en veeteelt. Zaaien en oogsten waren hoogtepunten in het jaar voor de Kelten. Het dagelijks werk, de seizoensfeesten, het leven richtte zich naar cirkel van de seizoenen: Herfst, winter, lente zomer……

Keltische folklore betekent niet dat wij terug kunnen gaan naar de oude Kelten. Hoe zij leefden en wat hun bewoog? Er is zoveel dat we niet weten. De Keltische samenleving was niet geletterd en schriftelijke bronnen ontbreken. De Romeinse geschiedschrijvers geven een gekleurd beeld. Dat neemt niet weg dat we voor Keltische folklore niet kunnen putten uit een rijke traditie.
De oude Kelten hebben een inspirerende indruk achter gelaten. Die indruk kunnen we tot vandaag gebruiken. In onze moderne tijd biedt de overlevering van de Kelten als Europees agrarisch natuurvolk een visie voor morgen.

De Keltische band met de natuur en de Keltische verhalen zijn voor mij een inspiratiebron om te werken met Keltische folklore.