Samhain

Herstbladeren zijn tijdens Samhain een symbool voor de eindigheid van het leven.

De donkere tijd van het jaar breekt aan. Vanuit de Keltische folklore is dit de tijd dat de sluier tussen leven en dood op zijn dunst is. Het is een tijd van voorouderverering. In vroeger tijden bracht men met Samhain (spreek uit als Sauwn) offers aan de voorouders om hen gunstig te stemmen. Naast voorouderverering was Samhain ook de tijd om boze geesten weg te jagen. In de Christelijke kerk is Samhain de tijd van Allerzielen en Allerheiligen. Tijdens de kerstening heeft de kerk goed opgelet wat de heidense gebruiken waren. De kerk gebruikte de heidense riten en gaf er een Christelijke betekenis aan. Een bijzonder effectieve manier om het Avondland te bekeren. Zo werd Samhain, de tijd van de voorouderverering door de kerk omgebogen tot Allerheiligen en Allerzielen.

Samhain, Natuur trekt zich terug

Samhain is het moment dat de natuur sterft. Dit is in de oude Keltische traditie een einde maar ook een begin. De Kelten zagen de tijd als een cirkel. Een cirkel van de seizoenen die elk jaar opnieuw volgens hetzelfde patroon van herfst, winter, lente en zomer voorbij trok. Dit is het Keltische jaarwiel. In het Keltisch jaarwiel is Samhain niet alleen het einde en het begin van het jaar. Samhain is ook een verwijzing naar het einde en het begin van het leven in de natuur! Het einde van het jaar voltrekt zich op het moment dat de natuur zich terug trekt. De dagen worden kort en koud, de donkere tijd van het jaar breekt aan. De natuur sterft en trekt zich terug in de aarde. Dit sterven en terugtrekken van de natuur is niet slechts het einde, het is meteen het begin, van de nieuwe cirkel van het jaar. In het sterven van de natuur licht de kiem van het opnieuw uitbotten al besloten.

Samhain en Halloween

In Nederland zien we dat de traditie van Halloween steeds meer komt overwaaien. Oorspronkelijk is Halloween een Engelse en Ierse traditie waar Keltische “Samhain” en christelijke elementen zijn samengevoegd. Nu zie je onder Amerikaanse invloed, dat Halloween zich vooral tot griezelfeest beperkt. Halloween is ver verwijderd van de Keltische folklore en wortels Samhain. Halloween draait slechts op snoepgoed en griezelfeestjes. Samhain is een Keltisch feest dat geworteld is in de beleving van de natuur en de eeuwigdurende cirkel van leven en dood.

Samhain voor vandaag

Samhain wordt tegenwoordig vooral gevierd door mensen met interesse in folklore en oude natuurgodsdiensten. Er is een warme belangstelling om oude tradities opnieuw uit te vinden. Juist in onze moderne tijd, waarin de moderne mens telkens meer op gespannen voet met de natuur leeft wordt deze behoefte groter.

Maar of je nu interesse voor folklore hebt of niet, Samhain is een goed moment om stil te staan bij de tijd waarin je leeft. De herfstige lange avonden worden langer en dat is een prima tijd voor bespiegelingen. Wat heb je het afgelopen laar gedaan en wat is de oogst van alle je inspanningen. Vier wat je hebt bereikt en kijk ook vooruit in het leven. Je viert wat je hebt bereikt en kijkt uit naar wat je volgende stap in het leven is.

De Oude Kelten ervoeren de tijd als cirkel. Telkens weer een overzichtelijk patroon van vier seizoenen. Samhain is een mooi moment om de afgelopen vier seizoenen te overdenken en een rustig te bespiegelen wat je plannen voor de volgende vier seizoenen zijn. Je hebt tenslotte de hele herfst winter om je plannen uit te werken en op te starten.